Σας καλωσορίζουμε στις σελίδες του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος - Ορθόδοξο Χωριό.